Genetisk kartlegging av kjønn fra skjellprøver

Beskrivelse

Det overordnede målet med prosjektet er å framskaffe kunnskap for å vurdere hvor effektivt hunnlaksfredning er som et forvaltningstiltak. For at tiltaket skal virke etter hensikten er det avgjørende at fiskerne er tilstrekkelig gode til å bestemme kjønnet på avlivet laks, og at de respekterer tiltaket. I dette prosjektet er Orkla en av 3 elver med hunnlaksfredning som blir undersøkt.