Forhåndsavtalte tiltak

Mål

Bidra til oppnåelse av gytebestandsmålet.

Beskrivelse

Er det fare for at gytebestandsmålet ikke nås i den aktuelle sesongen, skal det iverksettes tiltak som er avtalt på forhånd. Forhåndsavtalen skal foreligge som en skriftlig prosedyre fastsatt av den lokale forvaltningen, og skal godkjennes av statsforvalteren. Avtalen må foreligge i god tid før sesongen, og midtsesongevaluering må iverksettes tidlig nok til at eventuelle tiltak kan få den tiltenkte effekten.

Klikk her for å se de forhåndsavtalte tiltakene for 2021-sesongen.