Fiskeoppsyn 2021

Beskrivelse

Godt synlig oppsynspersonell er viktig for å vise at fiskereglene blir fulgt opp. Vår instruks til oppsynet er at de skal dekke elvas lakseførende strekning ukentlig. På denne runden skal de innom å sjekke alle steder der de ser det er fiskere. Dette skal skje på forskjellige ukedager og til forskjellige tider på døgnet. Alle vald som fiskes aktivt vil dermed sannsynligvis bli sjekket hver sesong. 

De siste år har vi delt denne oppgaven på 2 personer som seg imellom har delt på arbeidet. Disse kan også rykke ut ved tips.