Fiskeoppsyn 2020

Beskrivelse

Både Roy Samdahl og Ole Røen fortsatte som oppsyn i år. Også i år kom det utelukkende positive tilbakemeldinger på oppsynet. I alt var de ut 27 runder hvor 164 fiskere ble kontrollert, noe som medførte 126,5 timer og 3525 kilometer.

 

I tillegg til oppsynet så fikk daglig leder mange tips som ble fulgt opp så langt det lot seg gjøre. Et tips førte til to personer fikk gebyr på grunn av manglende desinfisering og ett på grunn av en avlivet hunnlaks. Det groveste regelbruddet var et kvotebrudd. Vedkommende som fungerte som oppsyn på et vald ble bortvist for 2 år og ilagt gebyr.