Elektronisk fakturering (EHF)

Beskrivelse

Flere har etterlyst å kunne betale via EHF. Regnskapskontoret kan legge til rette for dette til neste runde forvaltningsavgift skal faktureres.