Driftsplan på nett

Beskrivelse

En samling av de tiltak som er planlagt, under gjennomføring og gjennomført i Orkla. Tiltakene er sortert etter lakselovens ulike arbeidsoppgaver.