Desinfisering

Beskrivelse

Orkla Fellesforvaltning følger ”føre var”-prinsippet når det gjelder desinfisering. Det er for seint å reagere hvis laksebestanden først skulle bli smittet. Derfor har vi for Orkla en egen og strengere forskrift for desinfisering enn mattilsynet. 

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Orkla. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i Orkla. Desinfisering skal utføres av veterinær eller ved en av våre desinfiseringsstasjoner. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.