Årshjul

Mål

Årshjulet er en del av kommunikasjonsarbeidet i Orkla Fellesforvaltning, og skal bidra til god oversikt over fremtidsplaner og milepæler.

Orkla Fellesforvaltning årshjul