Det er nye forvaltningsregler å forholde seg til nasjonalt, og det har ført til endringer i Tressa elveeigarlagets regler og hvordan fisket i elva Tressa må gjennomføres. 

Tressa_01

Tressa er en liten og krystallklar elv som renner ut i Tresfjorden i Vestnes kommune. Elven har god bestand av...

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Tressa i 2022
2,62
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
177
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
110
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) leier ørretfiske i Altaelva til Alta Jeger- og Fiskeforening (AJFF) fra og med 1. september til og med 14. september.

Fisket gjelder kun fluefiske etter ørret på strekningen fra nakken ovenfor Haraldholmen og ned til Alta bro. Strekningen er en fiskesone.

AltaelvaElveside

Fra andre medier

23. august 2023

Fisk er dyr!