Tressa_01

Tressa er en liten og krystallklar elv som renner ut i Tresfjorden i Vestnes kommune. Elven har god bestand av...

Forvaltning/Fiskeregler
Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Tressa i 2023
2,55
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
118
Totalt antall fisk fisket
3
Laks 7kg og over
75
Laks under 3kg
Tressa_01

Det er nye forvaltningsregler å forholde seg til nasjonalt, og det har ført til endringer i Tressa elveeigarlagets regler og hvordan fisket i elva Tressa må gjennomføres. 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Hornindalsvatnet og Storelva blir åpna for fiske med ekstraordinære reglar fra 13.07.2024 kl 12:00. Sjå fiskereglar for oppdatert regelverk!

Eidselva er fortsatt stengt.

Bakgrunn til framleis stenging er låg vassføring og lite oppgang av laks samla sett i sesongen.

Evt. opning av fiske i Eidselva kan tidlegast skje i månadsskifte juli-august. Ny vurdering blir i veke 30..

Hornindalsvassdraget

Etneelveigarlag har i kveld vedteke at elva framleis held stengt for fiske etter midtsesong. Vedtaket er basert på at ein pr vurderingsdato 8. juli ligg ca 20% bak fjoråret mhp kg ho laks over fella. Det vart diskutert å opna for fiske men innføra ytterlegare restriksjonar på fangst og fangstreiskap, men me landa på at med så mykje restriksjonar og omfang av fang og slepp, var det meir tenleg å la bestanden vera i fred. Det er ein kjedeleg situasjon, men som forvaltningslag må me først og fremst ta omsyn til bestanden av laks og sjøaure. Me vil fortsetja å følgja med på oppgang av fisk og me kan gjera nytt vedtak om fiske, om situasjonen forandrar seg vesentleg.

EtneelvoForvaltning

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike