Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Tressa i 2022
2,62
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
177
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
110
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Elleve miljø- og friluftsorganisasjoner er samstemte i sin melding til Arbeiderpartiet om at partiets historiske støtte til samfunnskontrakten om vassdragsvern må ligge fast.

Trusler/Vannkraft

Fra andre medier