Tressa_01
Forvaltning/Fiskeregler

Høring om nye fisketider i Tressa

Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, og sist gang var i fjor. I mellomår som i år er det bare åpnet for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.

Hans Jakop Frostad
Mandag 14.mars 2022 / 13:44

For tressa er følgende foreslått: 

102.6Z Tressa (Vestnes kommune) Vassdraget har i dag kort fisketid. I regi Norske lakseelver initiert et pilotprosjekt om fiskeregler i vassdrag som har særlig uforutsigbar vannføring og lakseoppgang. Formålet med prosjektet er å utvikle lokalt tilpassede fiskeregler til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere, samtidig som fiskebestandenes produktivitet sikres. Tressa er ett av to vassdrag der elveeierlaget i samarbeid med Norske lakseelver har utarbeidet forslag til bestemmelser for fiske etter laks og sjøørret. Med dette som utgangspunkt foreslår direktoratet fisketid i Søya fra 1.juni-31. august. Totalkvote for vassdraget 160 laks og 80 sjøørret. Sesongkvote åtte laks og seks sjøørreter per fisker. Ukeskvote: Fire laks og tre sjøørreter per fisker. Døgnkvote: To laks og to sjøørreter per fisker. Fiske er kun tillatt nedstrøms bru i Øvstedalen.

Les mer her