Tressa_01
Forvaltning/Fiskeregler

Fiske i Tressa 2023

Tressa er en liten og krystallklar elv som renner ut i Tresfjorden i Vestnes kommune. Elven har god bestand av små- og mellomlaks. Det store innsiget av laks kommer i midten/slutten av juli. Med regnflom er er denne elven svært produktiv. 

 

Hans Jakop Frostad
tirsdag 06.juni 2023 / 16:02

Alle som skal fiske i Tressa må kjøpe Tressakortet! Det kan gjøres her. 

Ved kjøp av Tressakortet aksepteres vassdragets gjeldende fiskeregler. Avgift dekker forvaltning av Tressa, kostnader til desinfisering etc. Forvaltningslag er Tressa grunneigarlag. 

Fisket i Tressa gjelder for hele anadrom strekning. Sone = 0 er fredningsområdet fra markerte grenser og ut i sjøen. Ingen fiske tillatt. Ellers er elva delt i fem soner. Ved fangstrapportering husk å velge riktig sone. Soner er markert med oppslag langs elva, og på kart på elveguiden.no .

Desinfeksjonsstasjon finnes i Tresfjord småbåthavn i sentrum av Tresfjord. 

Det skal tas skjellprøver av all avliva fisk. Poser for skjellprøver finnes i gapahukene ved elva. 

Fullstendige fiskeregler for Tressa finner du her

 

Fisketider i Tressa 

1.juni – 31. august 2023. Gjelder for både laks og sjøørret. 

Elva har fredningstid alle dager kl. 00.00 - 06.00. 

Døgnkort:  Torsdag, fredag, lørdag og søndag

Sesongkort:  Gjelder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag hele sesongen

Grunneierdager: mandag, tirsdag og onsdag er det kun grunneiere som fisker i Tressa, evt fiskere med avtale fra grunneier. 

Fiskere som fisker på grunneierdager må løse ut Tressakortet men også Grunneierkortet for å kunne registrere fangst på riktig måte. I tillegg kreves fullmakt fra aktuell grunneier. 

De ulike fiskekorta kan kjøpes her. 

Les mer her