Elveside/Fiskekort

Fiskekort 2018

Her finner du informasjon om fiskekortsalg og priser for Bjerkreimselva i 2018.

Paal
Torsdag 30.august 2018 / 10:12

 Fiskekortprisene er som følger

SoneDøgnUke Sesong
1-2-3-3b-5400,-2 000,-4 700,-
6400,-2 000,-2 350,-
4100,-380,-1 300,-
Depositum200,-200,-400,-

Kjøpte fiskekort refunderes ikke.

Barn og ungdom

Barn/ungdom  under 18 år fisker gratis, men skal ha fiskekort.  Vedkommende må kunne fiske selvstendig. Ved behov for hjelp av voksne må også denne ha gyldig fiskekort. Fiskekortet for barn fås hos alle fiskekortselgerne. Depositum kr.200,-

Depositum

Depositum for kortene i perioden 1-14.juni blir refundert ved innlevering av fiskekortet( på papir) hos: Circle K, Vikeså veiservice Esso eller Bjerkreim elveeigarlag/Bjerkreim Camping.

Fiskekort perioden 1-14.juni:

Kr.650,-/døgn – Lik pris i alle soner.

Begrenset kortsalg. Det selges kun døgnkort. Kortene kan kun kjøpes på www.bjerkreimselva.no.
Hvis du har problemer med dette, ta kontakt med Torill tlf. 480 43 487

NB! Barn u/18 år kan ikke fiske gratis  i denne perioden.

Sesongkort

Sesongkort sone 3,4,5 og 6kjøpes online.

Ved kjøp av sesongkort, vil du få en kvittering på kjøpet- selve sesongkortet vil bli sendt deg i posten

Vi starter utsendelse av sesongkortene fra ca. midten av mai, og kortet vil bli sendt i posten til den adressen som ble oppgitt ved fiskekortkjøpet/kontaktopplysninger. Hvis du IKKE ønsker sesongkort tilsendt i posten (Posten er ikke lenger var Posten var- beregn minst 1 ukes postgang) ta kontakt med Torill tlf.480 43 487 for å avtale henting av kortet.

Du kan også kjøpe sesongkortet + depositum fangstrapp direkte hos Torill, (kun kontant betaling ) Ring gjerne før du kommer tlf. 480 43 487.

Sesongkort sone 1, 2 eller 3b, ta direkte kontakt med fiskekortselger:

Sone 1: Bernt Hestnes tlf. 957 81 058

Sone 2: Tore Tengesdal tlf. 51 45 02 31

Sone 3b: Ada Rosland tlf. 51 45 01 12

Døgn og ukeskort

Sone 1

 Bernt Hestnes, Tengesdal Sør, Tlf. 957 81 058

Øvrige soner

 Steinsnes Camping, Tengs Tlf. 974 00 966
 Tore og Kari Tengesdal, Tengesdal Nord Tlf. 958 44 668
 Leif Vinningland, Vinningland Tlf. 907 55 799
 Ove Helland, Hustoft Tlf. 901 11 312
 Coop Bjerkreim, Bjerkreim Tlf. 51 45 01 37
 Bjerkreim Camping, Gjedrem Tlf. 480 43 487
 Vikeså Veiservice, Esso Tlf. 51 45 97 00
 Circle K, Vikeså Tlf. 51 45 23 23
 Ada Rosland, Vinningland Tlf. 991 59 337
 Trond Austdal, kun Storåna,Ørsdalen Tlf. 994 79 272

Spørsmål / Informasjon

Spørmål knytta til fiske, der du ikke finner svar på våre internettsider, kan rettes til Daglig leder eller elveeierlagets styremedlemmer.

Daglig leder: Torill Dalene Gjedrem tlf.  480 43 487 / post@bjerkreimselva.no)

Styremedlemmer:

Tollef Gjedrem
Leiv Ove Tengesdal
Svend Georg Apeland
Trond Austdal
Karl Henning Bjerkreim

Fisketrygdavgift

Alle personer over 18 år, må løse fisketrygdavgift til staten for å få kjøpt fiskekort. Avgiften kan løses her.

Registrering av fangst

Når du kjøper fiskekort, må du også betale et depositum på kr 200,-.På baksiden av fiskekortet er fangstrapportskjemaet.

Når du er ferdig med å fiske, skal du innen 1 døgn levere fangstrapporten.

Hvis fangstrapporteringskortet leveres  i utfylt stand til en av kortutsalgene , refunderes depositumet.

Denne fangstrapporten er et viktig dokument for oss som skal forvalte vassdraget, og alle fiskere er pliktige til å levere fangstrapport.

All fangst skal rapporteres til Bjerkreim elveeigarlag SA på fangstrapporteringskortet.