Numedalslågen

Camp Villaks på Brufoss er fullbokket.

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva 2021 er fullbokket.

Lysakerelva

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det...

Namsenvassdraget

Camp Villaks i Namsen 2021 er fullbokket.

Velkommen til årets medlemsmøte i Norske Lakseelver!

Villaksens dag i Lysakerelva

til

Velkommen til Villaksens dag i Lysakerelva! Skikkelig urbant, sier du? Ja, men her er det både sjøørret og laks! Bli med oss og lær mer om fisken og om fiske. Flinke instruktører, og mye morro for både barn og voksne.

Lysakerelva_2021_villaksens dag_program