Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
11:11
23:44
05:05
17:34

Jakt på predatorar.

Det vert oppmoda til jakt på laksand, siland og andre predatorar (med jaktløyve) som livnærer seg på yngel/fisk i elva vår. Det er også gjeve løyve til uttak av skarv, informasjon er sendt til grunneigarane.