Altaelva

Altaelva åpner for Camp Villaks for 4. året på rad, og arrangørene i Alta Laksefiskeri...

Mandalselva

Camp Villaks i Mandalselva arrangeres av Mandalselva Elveeierlag og Mandal og Marnardal Jeger- og Fiskerforening.

Nidelva i Trondheim

Ta med familien innom Villaksens dag i Nidelva i sommer, her får du og familien mulighet...

Villaks og sjøørret i Vestland fylke

til

Den 4. desember, i det internasjonale villaksens år 2019, tilbys det et program som belyser kunnskap, utfordringer og muligheter som ligger i villaks- og sjøørretressursene.

Møteleder: Vegard Heggem, prosjektleder i Norske Lakseelver  

Villaksen er en symbolart i Norge, og kan på mange måter kalles «vår panda». De unike villaks- og sjøørretressursene i Vestland fylke er derfor tema i et eget seminar. Villaksen er en kilde til identitetsfølelse, opplevelser og næringsvirksomhet – som er tre viktige faktorer for samfunnsbygging.  Det er derfor ikke tilfeldig at seminaret legges til det som om kort tid blir nye Sunnfjord kommune og nye Vestland fylke

Det siste av forskning og kunnskap vil bli presentert, og vi får bl.a. et internasjonalt blikk fra en av verdens mest

Registration email
vegard@aunan.no