Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
11:11
23:44
05:05
17:34

Fiskereglane vert endra!

nausta_kleven_1.jpg

Kleven i Nausta
Dronefoto av Kleven-retten i Nausta.

Frå kl 18.00 i dag den 11/7-19 vert det kun lovleg å fiske med flue, der fluelina utgjer kastevekta, i Nausta. Dette gjeld fram til innsiget bedrar seg og vi er trygg på at vi når gytebestandsmålet.

Regelendringane er gjort i samråd med  Fylkesmannen i Vestland, etter sterke anbefalingar frå NINA og i trå med forhandsavtalte tiltak. 

Nausta Elveigarlag vil på det sterkaste oppfordre fiskarane til å gjennutsette uskadd fisk.