Inspirasjon

Villaksens dag på Ersgard ble en kjempesuksess! Masse folk og god stemning. Det ble demonstrert gamle fangstteknikker og det kom inn noen fine ...

Se video

Mandag 20. juni kl 12.00 ble det avholdt møte om leirproblemene som har oppstått ved Avelsgaard/ Bjørngaard i Hegra.

Pressemelding fra Stjørdalsvassdragets elveeierlag 17. juni 2016:  Stjørdalsvassdragets elveeierlag planlegger strakstiltak for å stoppe ...

Fiskeregler

Politiet og Statens naturoppsyn utfører kontroller og har oppsynsfunksjon i Trondheimsfjorden. Fredning av fiskearter som sjøørret og laks har ...