Eksempelbilde_elvavår
Elveside/Fiskeregler

Høring om ny fisketid i Søya

Hovedregulering av laksefiske skjer hvert femte år, og sist gang var i fjor. I mellomår som i år er det bare åpnet for helt nødvendige endringer av fiskebestemmelsene.

Hanne Sørvik
Tirsdag 15.mars 2022 / 08:26

111.7Z Søya (Surnadal kommune)

Vassdraget har i dag redusert fisketid. I regi Norske lakseelver initiert et pilotprosjekt om fiskeregler i vassdrag som har særlig uforutsigbar vannføring og lakseoppgang. Formålet med prosjektet er å utvikle lokalt tilpassede fiskeregler til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere, samtidig som fiskebestandenes produktivitet sikres. Søya er ett av to vassdrag der elveeierlaget i samarbeid med Norske lakseelver har utarbeidet forslag til bestemmelser for fiske etter laks og sjøørret. Med dette som utgangspunkt foreslår direktoratet fisketid i Søya fra 1.juni-31. august. Totalkvote for vassdraget: 250 laks og 150 sjøørreter. Sesongkvote: åtte laks og seks sjøørreter per fisker. Ukeskvote: Fire laks og tre sjøørreter per fisker. Døgnkvote: Én laks og én sjøørret per fisker. Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske er kun tillatt fra øvre grense for kanalisert strekning til sjøen

Les mer her