Gytefisktelling 2018 - Suldalslågen
Gytefisktelling 2018 - Suldalslågen
Forvaltning

Gytefisktelling haust 2018

KnutHelland
Sunday 02.December 2018 / 03:21

gytefisktelling_suldalslagen_2018_003.pdf Rapport Gytefisktelling Suldalslågen 2018

 

UniMiljø har gjennomført gytefisktellingene i Suldalslågen.

Dei registrerte totalt 1251 laks, fordelt på 304 smålaks, 720 mellomlaks og 227 storlaks.
Av dei som kunne registreres med merke var 44 % fettfinneklippet.

I forhold til tidlegare teljingar observerte UniMiljø i år også ein god del fisk i øvre del av elva.

I 2017 ble det registrert 784 laks.»