Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Rekruttering

Vi hjelper medlemmene våre med å tilrettelegge for rekruttering!

Et av satsningsområdene i Norske Lakseelver er å rekruttere flere ungdommer til lakse- og sjøørretfiske. Gjennomsnittsalderen for de som fisker i elvene våre er på omtrent 50 år. Dette vil vi prøve å gjøre noe med ved å tilrettelegge med rekrutteringsarrangementer som medlemmene våre enkelt kan gjennomføre. Arrangemntene planlegges og gjennomføres av våre medlemmer lokalt, men vi i administrasjonen i Norske Lakseelver bidrar i planleggingsarbeidet. Hver sommer deltar vi også på flere arrangementer og bidrar med det som trengs. Vi utarbeider maler for annonsering, vi har planleggingsmaler hvor de lokale arrangørene kan fylle inn og holde orden på planlegginga, og vi markedsfører arrangementene på våre nettsider, på sosiale media, i Villaksnytt og i andre relevante magasiner. 

Les mer om Camp Villaks her.

Les mer om Villaksens dag her.