Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Regionmøter og fagseminarer

Regionmøter og fagseminarer arrangerer vi flere av hvert år.

Regionmøter

Hvert år arrangerer vi flere regionale fagmøter som omhandler laks og sjøørret. Temaene varierer, og våre medlemmer får mulighet til å spille inn forslag til de temaene de ønsker. Vi inviterer gjerne foredragsholdere fra de største og viktigste fagmiljøene i landet, eller elveforvaltere i andre regioner som har funnet gode rutiner og løsninger på aktuelle problemstillinger. I 2016 arrangerte vi fem regionmøter, i Troms, Trøndelag, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og i Oslo. Til disse møtene inviterer vi alle elvelag og forpaktende foreninger til lakseførende vassdrag i tilknytning til regionen, fiskeforvalter i fylket, og evt. andre hvis det er naturlig. 

Vanligvis er det godt oppmøte og stort engasjement på disse regionmøtene. Temaene er spesielt valgt med tanke på de utfordringene som elvene i regionen har. Det kan være alt fra ulike kultiveringstiltak, effektiv drift av elvelag, rekrutteringsarbeid eller desinfiseringsrutiner mtp. gyro. Regionmøtene foregår enten på dagtid eller på kveldstid og har en varighet på omlag 4 timer. 

Fagseminar

Hvert år arrangerer vi fagseminarer. Noen gang arrangerer vi på egen hånd, andre ganger sammen med noen av samarbeidorganisasjonene våre, som for eksempel NJFF. Temaene vi velger er med inspirasjon fra våre medlemmers behov, og det kan være for eksempel vassdragsregulering, villaksens trussler fra oppdrettsnæringa, eller genetikk og kvalitetsnormoppnåelse. Fagseminarene arrangeres på ulike steder i landet, men alltid sentralt beliggende med tanke på transport. 

Fagseminarene har ofte en varighet på 1-2 dager, har mange gode foredragsholdere som vil gripe godt fatt i problemstillingene, og det er satt av tid til diskusjon og spørsmål fra deltakerne. Som deltaker vil du tilegne deg oppdatert kunnskap på fagfelt du sannsynligvis kommer borti som rettighetshaver/ forvaltningsansvarlig i et laksevassdrag.