Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Fra 2017 vil vi tilby en ny medlemsfordel gjennom et medlemsregister. Dette medlemsregisteret holder enkelt orden på alle medlemmene i laget. Det er enkelt å markere hver enkelt medlems andel i laget, grunneierinformasjon, adresser, historikk osv. Det vil bli enklere å sende ut digital informasjon, noe som minsker utgiftene knyttet til porto. 

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.