Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Effektiv drift av elvelag

Ny medlemsfordel fra 2016! Møter for mer effektiv drift av elvelag.

Vi arrangerer møter for medlemmene våre med fokus på å styrke og effektivisere den lokale driften. Dette startet vi med i 2016 og har fått veldig god tilbakemelding på de tre møtene som ble arrangert. Temaene på disse møtene kan være intern komunikasjon i elvelaget, informasjonsarbeid ut mot fiskerne, driftsplanarbeid og valgkomitéarbeid. Som et resultat av disse møtene holder vi nå på å utvikle en kompetansematrise som vil bli tilgjengelig for alle Norske Lakseelvers medlemmer. Denne vil være med på å styrke samarbeidet mellom elvelag i ulike regioner. 

Vi fortsetter med slike møter også i 2017, med ulike tema fra gang til gang. Det er gratis deltakelse for våre medlemmer.

Disse møtene ble i 2016 finansiert med støtte fra Miljødirektoratet.