Bare knappe halvannen måned til elvene er fulle av forventningsfulle laksefiskere. Vi gleder oss til startskuddet, og spesielt er det knyttet stor ...

Pukkellaks
Gjenkjenning

I 2017 har pukkellaks dukket opp i elver langs hele Norskekysten og i andre Europeiske land. Hvor kommer disse fisken fra, hvorfor er det så mange nettopp i år og hvilke konsekvenser kan det få?

sildestim

Kjell Rogn Utne fra HI/VRL diskuterer her hvordan den totale byttedyrstilgangen, effekten av store bestander av planktonspisende fisk og storskala havstrømmer ­påvirker laksens vekst og overlevelse.

ILA laks

Hva vet vi egentlig om smitteutveksling mellom oppdrettsfisk og villfisk?

Norges lover
Meninger

Per Sandberg har overtatt som justis- og innvandringsmininster. Han er også fremdeles fiskerimininster. Første sak på Pers justisbord bør bli en vurdering av hvorvidt han som fiskeriminister har brutt lovverket i sin iver etter å tildele oppdrettsindustrien vekst.

Dront
Meninger

Dronte, geirfugl, vandredue, hardangerlaks og sjøørret? Det var ingen som ropte varsku da de tre fugleartene ble utryddet av mennesker. I dag har vi kunnskapen, men regjeringen velger vist likevel å la laksen og sjøørreten i Hardanger dø på sotteseng.

Meninger

Sandberg er bekymret, men hvor er Helgesen?