Årsmelding / Dirdalselva

Dette var forsiden Stavanger Aftenblad 15 mai 1971. De aller fleste er vel glade for at det ikke ble noe av planene i Dirdal?   Julenytt Desember ...

Fra andre medier

Gargiaelva
Prosjekt

Øvre Alta skole er i gang med prosjektet «Gargiaelva». Hovedmålet for prosjektet er å skape tverrfaglig læring ved å bruke naturen og nærmiljøet. Samtidig vil det gi teoretisk læring ved bruk av praktiske aktiviteter. Skolen ønsker å skape en forståelse for viktigheten av og et ønske om å ta vare på Gargiaelva.

Genetikk, Kalking, Kultivering

NINA har i samarbeid med rådgivende biologer i 2018 gjennomført en evaluering av kalking og kultiveringstiltak i Flekkeelva. Hensikten har vært å se om dette har hatt noe virkning på laksebestanden. 

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Audnaelva.

Arbeidsområder, Biologisk mangfold, Fakta, Laksevassdrag, Meninger

Da er sesongen offisielt over her i Lakselva, og det er på tide med en liten rekapitulering av sommermånedene.

Laks i merd.
Meninger

En personlig betraktning om oppdrett og villaks, og hvorfor det faktisk må være slik at for det som angår kollektivet trenger vi overordnede systemer som evner å se helheten. Selv om disse så godt som alltid vil være mer restriktive enn det vi setter pris på - i hvert fall her og nå.

Oppdrettsmerd
Lakselus, Meninger

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.