Elvemuslingen er en truet art, som nesten helt har forsvunnet fra Agder. I Otra er den kjent fra historiske kilder, men var antatt utdødd. I 2009 ble ett individ funnet ved Haus. Derfor har Fylkesmannen bedt NINA om å gjennomføre flere undersøkelser.

Genetikk

Ved å ta skjellprøver kan man se om man har fått en villfisk eller oppdrettsfisk. Jo flere skjellprøver som leveres, jo bedre tall får man om andelen oppdrettsfisk av det totale fisket.

Floy-merke for tagging av fisk
Merking

Det merkes sjøørret i Sandvikselva med såkalte Floy-merker for å skaffe verdifull informasjon om vandringsmønsteret. Får du en slik fisk, må du melde fra.

Meninger

Rognkjeks mot lakselus - superhelt eller helsearbeider på slavekontrakt og luselønn? Erik Sterud svarer på kronikken til forsker Gyri Teien Haugland, UIB, i Aftenposten 13. februar 2017.

Luseskadet sjøørret
Lakselus, Meninger

Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.

Vidar Helgesen
Genetikk, Meninger

Klima og miljøminister Vidar Helgesen redder ulv med loven i hånd, men har med et pennestrøk trolig utryddet unike laksestammer i Hardanger. Hvorfor denne forskjellsbehandlingen? Det er tross alt villaksen Norge har et spesielt ansvar for.