Laksefisker i Rauma

Miljødirektoratet har i dag stengt 33 elver for laksefiske fram til 5/7. Kommentar fra Norske Lakseelver og Norges Jeger- og fiskerforbund.

Trusler/Lakselus

Storlakselva Namsen er en nasjonal lakseelv og en av motorene i laksenorge. Her kan du se en liten film fra elva.

Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg

Første juni er startskuddet for sportsfiske etter laks i elvene. Men i år er det nok mange i Trøndelag som frykter at det er en rømt oppdrettslaks de får på kroken. 

Sportsfiske/Genetikk
Ragnhild Brennslett på talerstolen under landsmøtet i Norske Lakseelver

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

Trusler/Politikk

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen og anmelder Statkraft for brudd på Vannressursloven og straffeloven i forbindelse med slamutslippet til det nasjonale laksevasdraget Surna i Møre og Romsdal i 2022.

Trusler/Vannkraft

Den nasjonale kompetansegruppen har utarbeidet en omfattende rapport for å evaluere tiltakene mot spredningen av pukkellaks i norske elver. Her har vi latt KI lage en oppsummering av rapporten.

Red skin disease ble første gang påvist i Enningdalselva i 2019. Sykdommen utvikler seg svært raskt på stor laks med god kondisjon, etter at de har vandret fra sjøen og opp i elva. Nå er målet å etablere et nytt forskningsprosjekt. 

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike

Figgjo

Norske Lakseelver inviterer i samarbeid med Figgjo Elveeigarlag til Villaksens Dag i Figgjo på Sele.

Trusler

Her finner du en liten film om kraftverk og laks. Mye kan gjøres i regulerte elver for å hjelpe fisken.

Laksefisker i Rauma

I dag kom 2023-tallene for sportsfiske etter laks i elv. Dermed er det offisielt den dårligste sesongen noensinne. 

Sportsfiske/Fangst

Fjoråret var tidenes dårligste laksefiskesesong. En god del av grunnen til dette er lett å skjønne om man ser på den vedvarende negative påvirkningen på villakssmolt som skal ut i havet om våren. Her har vi samlet alle elvene som Havforskningsinstituttet har beregnet dødelighet for.

Oppdrett/Lakselus
Laks gjenutsettes i Etne.
Norske Lakseelver

Om Norge skal oppfylle naturavtalen, er vi nødt til å ta villaksens utfordringer på alvor og foreta politiske prioriteringer som...

Oppdrettslaks fanget i Surna 2023

Norsk Institutt for naturforskning (NINA), Surna Elveeierlag og Norske Lakseelver skal de neste tre årene sørge for et kunnskapsløft om rømt oppdrettslaks i Surna og andre elver i Møre og Romsdal.

Trusler/Genetikk
Laksefisker i båt ved elvebredden.

I dag kom NINA med en ny rapport over genetisk tilstand i lakseelvene. Det står dårlig til både med genetikk og høstingspotensial i de nasjonale lakseelven våre, og den bebudede forskriften lar vente på seg. Her er oversikt over status for de nasjonale lakseelvene.

Nasjonal lakseelv/Laksevassdrag