Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
5 °C
ØNØ
0.7 m/s
02:11
14:38
08:25
20:39

Nausta - Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) driv etter avtale med elveigarlaget i Nausta oppsyn knytt til anadrom strekning i elva og munningssonar. Ansvarleg er Finn Olav Myhren, telefon 46898112. Oppsyn for elvemunning og fjord Stig Inge Hauge (SNO), telefon 92619175. 

Oppsynet vart drive av personell med avgrensa politimynde.