Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Rain
4 °C
N
2.2 m/s
3.0m3
06:47
19:19
13:09

Saltdalselva - Oppsyn

Oppsyn

Vår oppsynsgruppe er ute og følger med på at fiskereglene overholdes. De veileder fiskere og svarer på spørsmål. I tillegg har de ansvaret for driften av desinfiseringsstasjonene.

Oppsynet nås på telefon 481 55522

 

Noen veiledere:

 

Se forskjell på villaks og oppdrettsfisk:

http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/tema/arter_og_naturtyper/Laks,%20sjøørret%20og%20sjørøye/Villaksgjennkjenning%20Norske%20lakseelver.pdf

Se forskjell på villaks og sjøørret:

http://www.millionfisken.com/2016/wp-content/uploads/2016/01/Laks-eller-sjørret.pdf

Gjenutsetting av fanget fisk:

https://lakseelver.no/nb/news-2018/gjenutsetting-av-laksefisk

Lover og forskrifter:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47

http://www.miljodirektoratet.no/no/Regelverk/Lov/Lakse--og-innlandsfiskloven/

https://lovdata.no/dokument/FV/forskrift/2013-05-01-449?q=Saltdalselva

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-10-438?q=Fiske%20anadrom

Vær oppmerksom på at Saltdal Elveeierlag har lokale fiskeregler som regulerer fisket ut over de nasjonale forskriftene. Les derfor fiskereglene grundig:

https://lakseelver.no/nb/elver/saltdalselva/fishingrules

 

 

 

Leder oppsyn: