Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
-7 °C
1.3 m/s
10.6m3
02:40
14:49
08:40
21:04

Ranaelva - Oppsyn

Kontroll av fiske i Ranaelva utføres av Oppsyn godkjent av rettighetshaverne. Alle har ID bevis som skal fremvises fiskerne ved kontroll.

Oppsynet skal i utgangspunktet være av "myk karakter". Små og ubetydelige uregelmessigheter blir ordnet opp på stedet, mens mer alvorlige brudd på reglementet i elva kan medfører anmeldelse. Under definisjon "alvorlig" menes fiske uten fiskekort, manglende desinfiseringsbevis og ikke betalt fiskeavgift. Hvis gjeldende (mindre alvorlige brudd) fiskeregler ikke følges, påpeker Oppsynet dette og gjør det klart at det ulovlige fisket skal opphøre. For alle de ovennevnte forhold informeres fiskeren om at ny overtredelse kan føre til politianmeldelse og bot.

Andre alvorlige overtredelser er fiske med ikke tillatt redskap, herunder bl.a. krok som brukes til rykking av fisk, garn, not, hovfiske, elektrisk fiske, samt bruk av fisk som levende agn. Alle garn beslaglegges.

Oppsynets oppgaver:
Kontrollere at forvaltningens regler overholdes.
Yte service overfor brukerne gjennom informasjon og veiledning.
Føre kontroll med at fiskere har betalt Fiskeravgiften og har løst fiskekort på respektive soner.
Melde ifra til rettighetshaver om alvorlige overtredelser.
Mindre overtredelser ordnes av oppsynet på stedet.

Hvis du er i tvil om noe - ta kontakt med våre hovedoppsyn for elva