Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
Heavy rain
4 °C
5.6 m/s
48.2m3

Storelva Elveeierlag

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.