Laksefiske Saltdalselva
Elveside/Fiskekort

Informasjon om fiskesesongen 2020

Informasjon vedrørende sesongen 2020. Fiskekort, hensynet til Covid-19/korona mv.

RogerIngvaldsen
Mandag 23.mars 2020 / 01:49

Covid-19/korona:

Saltdal Elveeierlag will refound fishing licences that can not be used due to regulations that may come from the Norwegian government regarding covid-19/corona.

Saltdal Elveeierlag vil refundere fiskekort som ikke kan benyttes grunnet pålegg som evt måtte komme fra myndighetene mht covid-19/korona.

De lokale karantenebestemmelsene er pr.dd opphevet. Skulle det komme pålegg som medfører begrensninger vil vi refundere kjøpte fiskekort. Vi ser med bakgrunn i dette ingen hinder for en tilnærmet ordinær fiskesesong.

Priser:

De til en hver tid gjeldende prisene finner man gjennom å logge inn i vårt online kortsalgsystem https://saltdal.lakseelv.no/

Fiskekortprisene har for årene 2019 og 2020 blitt økt noe. Organisering og drift har blitt dyrere for oss, samtidig som vi gjennomfører flere tiltak. Prisøkningen er likevel lavere enn konsumprisindeksen for varer og tjenester i samfunnet forøvrig. Saltdal Elveeierlag mener prisene nå ligger på et fornuftig nivå.

Det er mulig å forhåndsbestille fiskekort til Saltdalselva for sesongen 2020.  Ta kontakt med Tommy på Nordnes Camp & Bygdesenter, telefon 950 69 426 eller post@nordnescamp.no.

Både sesongkort og døgnkort/ukekort kan forhåndsreserveres.  Antall kort er begrenset, og dersom det er flere som forhåndsbestiller enn antall ledige kort, foretas det trekning av følgende kort:
 
·         Sesongkort.
·         Døgnkort/ukekort som gjelder de 3 første døgnene fra åpningen (15., 16. og 17. juli).
 
Når det gjelder døgnkort og ukekort for resten av sesongen er det «først til mølla» som gjelder.
 
Frist for forhåndsreservasjon er 1 april 2020.  Straks trekning er utført vil alle som har fått kort bli kontaktet. Registrering og utstedelse av kort skjer fra 1 april. Frist for betaling vil bli innen 25. april 2020.


Kortsalget på nett for sesongen 2020 starter 1. mai 2020.

 

Fiskereglene fra 2019 vil bli videreført også i 2020. Det kan imidlertid bli gjort endringer av mindre karakter dersom situasjonen tilsier det.