Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Sleet
2 °C
NV
2.9 m/s
10.5m3
10:55
23:24
04:48
17:21

Desinfiseringsstasjoner

Desinfisering

Gyrodactylus salaris sammen med lakeslus og rømt oppdrettslaks er de største truslene mot de ville laksestammene. Etter nesten 35 år med gyrosmitte i vassdraget ble endelig elva rotenonbehandlet i 2003 og 2004.

Høsten 2009 blei elva friskmeldt, men høsten 2014 ble det igjen funnet G. salaris i elva og for å dempe smittepresset ut mot andre nærliggende vassdrag ble det foretatt en hastebehandling med rotenon høsten 2014.
Fullskalabehandling ble foretatt høsten 2015.

Det er nå et krav fra myndighetene at alt utstyr (fiskeredskap/båter/vadere etc) skal desinfiseres.
Ved forflytning til annet vassdrag skal det også desinfiseres ut av elva.

Ved å etablere desinfeksjonsstasjoner i hver gapahuk langs vassdraget og stille krav om desinfisering av fiskeutstyr og båter før man fisker i Ranaelva, skaper vi holdninger blant sportsfiskerne og brukerne av vassdraget og reduserer smittepresset.

I tillegg til desinfiseringsstasjoner i hver gapahuk er i tillegg etablert ubetjente desinfiseringstasjoner på Jamtli Gård og Brennsletta

Hei, det var dessverre ingen treff som matchet søket ditt.