Ogna Elveeierlag

Ogna Elveeierlag

Ogna Elveeigarlag, her kalla laget, er eit sameige med fiskerettshavere i den delen av Ogna vassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk. 

Laget omfatter alle eiendommer i Hå kommune med fiskerett i Ogna elva. Rettighetshavere som ligg i øvre del av elva i Bjerkreim kommune (f.eks. Gravdal og Ognedal) kan og vera medlem i laget, dersom dei sjøl har ynskje om det.

Styre
E-post
sigbjorns@hotmail.com

c/o Sigbjørn Skjørestad
Norsjøvegen 4370
4364Sirevåg
Norge