Håelva på Jæren
Sportsfiske / Håelva

Velkommen til Håelvas nye nettsider med oversikt over fiskemulighetene i vår flotte Jærelv.

Laksefiske i Ogna
Sportsfiske / Ogna

Vi ønsker velkommen til nye nettsider for Ogna. Sesongen 2018 var preget av tørke, men på slutten fikk vi da endelig regn.

Årsmelding

Her kommer forskjellige maler som forvaltningslaget kan bruke i driften av laget.  Innkalling og saksliste Råd til bedre innkallinger og ...

Nasjonalt

Den varme og tørre sommeren 2018 ga det dårligste laksefisket på 30 år. Kun 98 947 laks ble fanget i sportsfiske i elv.

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS