Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Arbeidsområder

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt ...

Tørrlagt elv.
Arbeidsområder

Norske Lakseelver og de 12 organisasjonene i Villaksalliansen stiller felles krav om villakshensyn i revisjonsprosessen til Olje- og ...

Fisker i Bolstadeelva.
Arbeidsområder

Miljødirektoratet skal i 2015 fastsette nye retningslinjer for fiske etter laks og sjøørret i elv og sjø fra 2016. Norske Lakseelver samarbeider ...

Oppdrettsmerd
Arbeidsområder

Norske Lakseelver jobber aktivt for at politikerne stiller så strenge miljøkrav til oppdrettsindustrien at lukket teknologi blir det naturlige ...

Jente med laks.
Villaksens dag

Rekruttering til lakse- og sjøørretfiske er minst like viktig som det har vært tidligere. Siden 2009 har det årlig blitt arrangert mellom 15-20 ...

4
Laks over 4 kg er flerårig sjøvandrer
Desinfiseringsutstyr
Gyro

Varianter av Gyrodactylus salaris, som er dødelige for laks, er påvist på laksunger i 49 norske vassdrag. For å redusere parasittenes utbredelse ...

Altaelva
Laksevassdrag

I mai 2003 bestemte Stortinget å opprette et særskilt vern for 37 viktige norske lakseelver, med tilhørende beskyttelse av de 21 fjordene de ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS