Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for jegere og fiskere i Norge. NJFF er en partipolitisk nøytral ...

Greenpeace er en uavhengig organisasjon som gjennom ikke-vold og kreative konfrontasjoner arbeider for å avsløre globale miljøproblemer og tvinge ...

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 720 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og ...

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk ...

Redd Villaksen er en ideell organisasjon som samarbeider med North Atlantic Salmon Fund (NASF) som ledes av villaksforkjemperen Orri Vigfusson.

Natur og Ungdom er en miljøvernorganisasjon for ungdom opp til 25 år. NU har over 7000 medlemmer fordelt på over 60 lokallag over hele landet.

Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon. Det er en demokratisk medlemsorganisasjon med over 20 ...

Fisker på bru
Arbeidsområder

Stortinget bevilget høsten 2014 mer penger til kalking av forsurede laksevassdrag på Sør- og Vestlandet. Dette er utrolig viktig, ettersom kalking ...

Demonstrasjon mot dumping av avfall i Førdefjorden
Arbeidsområder

Norske Lakseelver fortsetter kampen for å hindre at det etableres gruvedrift med giftige miljøutslipp i de nasjonale laksefjordene våre. Spesielt ...

Tørrlagt elv.
Arbeidsområder

Norske Lakseelver og de 12 organisasjonene i Villaksalliansen stiller felles krav om villakshensyn i revisjonsprosessen til Olje- og ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS