Fangstfelle i Etneelva
Rømming

Forskningen på andelen rømt oppdrettslaks i elvene, har fått sjømatorganisasjonen NSL til å angripe forskningsgrunnlaget.

Oppdrettsmerd
Meninger

Gjennom stortingsmeldingen og Stortingets innstilling er det etablert et bredt politisk flertall for en havbruksforvalting som snur fokus fra de små ...

Arbeidsområder

Det er krav om at alle rettighetshavere i lakseførende laksevassdrag med fastsatt gytebestandsmål over 100 kilo, skal ha etablert en pliktig ...

Laks
Lakselus

For mer liv i elva er Norske Lakseelvers slagord og visjon. Mere liv i elva i form robuste og tallrike laksebestander gir et høstbart overskudd, som ...

10
aug
2015
Gaula

Er du interessert i laksefiske og friluftsliv? Delta på camp Villaks i Gaula!

Trafikklysmodellen styrer om oppdretten skal vokse, fryses eller må tas ned.
Fakta

Hva er egentlig kvalitetsnormen for villaks og hva har den å si for forvaltningen av norske laksestammer?

29
aug
2015
Sokndalselva

Har du aldri prøvd laksefiske i Sokna? Da må du delta på Villaksens dag på Soknatun!

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS