Den nasjonale forskingsplattforma i Etneelva har fleire føremål med fokus på både rømt og vill fisk. Plattforma i Etne er i dag eit av dei mest ...

Overvåking av oppgang i Etneelvo

Skjellprøvene som våre fiskere i Kongsfjordelva og Storelva leverer er viktig dokumentasjon om laksen. Prøvene forteller mye om laksens første ...

28
jun
2019
Mandalselva

Blir DU med på sommerens store eventyr?

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS