Utlegging av Gytegrus
Sportsfiske / Hellelandvassdraget

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget I forbindelse med flomsikring og opparbeiding av Elvepak i Lundåne frykter en at  mange ...

15
Jan
2020

Arrangement av Miljødirektoratet. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet vurdert hvilken risiko ...

29
Jan
2020

En vitenskapelig konferanse på norsk for forskere, forvaltere og alle andre interesserte i ny kunnskap om sjøørret.  

23
Feb
2020
Kongsfjordelva

ÅRSMØTE

Berlevåg Jeger og -fiskerforening avholder

årsmøte på Sangernes hus

Fiskeoppsyn

Forskarar på besøk i elva
Arbeidsplan / Etneelvo

Etne Elveigarlag har fått hjelp frå Miljødirektoratet til å kartleggja Etneelvo med sideelver og bekkar.  Saka vart dekka i Grannar, Mandag 2. ...

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS