Inspirasjon / Altaelva

I sammenheng med "Villakskonferansen" i Alta 9. og 10. februar arrangerte Alta Laksefiskeri Interessentskap og Norske Lakseelver en tegnekonkurranse ...

Nausta

Nausta er et uregulert laksevassdrag med utløp i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. De naturgitte betingelsene for lakseproduksjon er gode, men ...

Norsk
Inspirasjon / Surna

Camp Villaks i Surna ble gjennomført med glans av flinke folk og ildsjeler med hjerte for laksen og rekruttering til laksefiske.

Laks i Nærøydalselva
Inspirasjon / Nærøydalselva

Neste uke begynner fiskesesongen. Det er allerede observert fisk på elva. Vi håper at alle fiskere får en fin start.

Fine fangster i Otra så langt i sesongen.  

Sone 4B Ravnås åpner igjen tirsdag 25. juni

7
jul
2019
Numedalslågen

Bli med på familiearrangementet ved Numedalslågen! Vi feirer at det er VILLAKSENS ÅR !

Sider

Abonner på Norske lakseelver RSS