Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
16 °C
NNØ
3.8 m/s
51.7m3
02:50
15:08
08:36
20:45

Den enkelte grunneier leier selv ut fiskerettighetene. En del rettighetshavere har inngått samarbeidsavtaler og disse rettighetene leies ut samlet. Forvaltningslaget fastsetter fiskeregler innenfor offentlige rammer og har ansvar for oppsyn, desinfeksjon, rapportering til myndighetene, tellinger av laks og sjøaure i laksetrappene i Sandsfossen, midtsesongsvurdering og overvåking av utviklingen av lakse og-sjøaurestammene i elven.