Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Om Stjørdalselva Vald-og soneoversikt

I Stjørdalselva drives det en kombinasjon av eksklusivt utleie av fisket og kortsalg. Størdal Jeger og Fiskerforening disponerer 30 km elvebredd og selger døgnkort, ukekort og sesongkort.  Stjørdalselva er kjent for sitt varierte og gode tilbud til alle typer laksefiskere. Elva egner seg godt til fluefiske, men også andre redskapstyper som sluk, wobbler og mark blir brukt.

Gjennomsnittsfangstene ligger på underkant av 2.000 laks årlig, og gjennomsnittsvekten ligger ofte på over 5 kg. Gjennutsetting av laks har øket år for år og har de siste årene ligget på ca 40 %.

Det var tidligere et betydelig fiske med garn og ruser, men dette er for lengst avviklet. Fiske med kastenot ble forbudt på 1980 tallet. Det utvises stor respekt for fiskereglene og ulovlig fiske er lite utbredt.

Fiskearter

Laks og sjøørret er de dominerende fiskeartene men det er også registrert elveniøye, stingsild, ål og skrubbe. Vi har en god og stabil bestand av laks men sjøørreten har en dårlig bestandssituasjon og har vært totalfredet siden 2009.

Kultivering

Det er utarbeidet en helhetlig tiltaksplan for vassdraget og det drives et betydelig kultiveringsarbeid i samarbeid mellom Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Stjørdal Jeger- og Fiskerforening.

Som følge av kraftutbyggingen har Nord Trøndelag Elektrisitetsverk fått et årlig utsettingspåbud på 80.000 årsyngel av laks.

Stjørdalsvassdragets Klekkeri i Meråker har ansvaret for å utføre utsettingspåbudet som blir finansiert av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE).

Her er mulighet for å fordype seg i dokumenter angående Tiltaksplanen for Stjørdalselva:
Del 1: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Del 2: Kunnskapsstatus habitatjusterende tiltak
Helhetlig tiltaksplan for lakseførende del av Stjørdalsvassdraget