Laks fra Audna

I rapporten kan du lese en oppsummering av fjorårets fangst og skjellprøvene som ble levert inn.

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Audnaelva.