All fangst i Suldalslågen skal registrerast i programmet ElveOs. Alle grunneigarar / Vald har fått tilsendt mail med bruksanvisninga.   Ta kontakt ...