Krok størrelse 27/0 er ikkje lov å bruka
Fiskeregler

Vi kom til å skriva krokstørrelse 4/0 i reglane.  Etter vidare investigering, har Steinar informert oss om at det slett ikkje er lov.Vi set stor ...

Lit om det som skjer
Merking, Rømming

Orientering om aktivitetar våren 2018 til Etne elveeigarlag, 3. juli 2018.

Etneelvo fellemontering 2016

21. April 2016, samla det seg flotte entusiastike villaks folk frå "Fello" og Bergen og Karmøy JF foreningar. 

Fiskefella i Etne
Rømming

Etter at den treårige pilotperioden i regi av Fiskeridirektoratet no er over , er det no avklart at felleprosjektet vert vidareført i regi av Havforskningsinstituttet.

Laks i merd.
Meninger

Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.