Midtsessongevaluering
Sportsfiske
Krok størrelse 27/0 er ikkje lov å bruka
Fiskeregler
Villaksen

Ein månad til fisket opnar i Etneelvo. Velkommen til alle våre fiskarar. Nyt naturen, Elva, ta ein tur i fjellet. Eller ein tur langs fjorden. Vi ...

Lit om det som skjer
Fakta

Orientering om aktivitetar våren 2018 til Etne elveeigarlag, 3. juli 2018

Øystein Skaala og Per Tommy Fjeldheim

Etneelvo fellemontering 2016

21. April 2016, samla det seg flotte entusiastike villaks folk frå "Fello" og Bergen og Karmøy JF foreningar. 

Fiskefella i Etne
Rømming

Etter at den treårige pilotperioden i regi av Fiskeridirektoratet no er over , er det no avklart at felleprosjektet vert vidareført i regi av Havforskningsinstituttet.

Laks i merd.
Meninger

Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.