Ordføraren i Etne og Ø. Skaala
Rømming

20. Juni vart det nye huset på fello offisielt opna av ordføraren i Etne Siri Klokkerstuen i lag med Øystein Skaala.

Etneelvo fellemontering 2016

21. April 2016, samla det seg flotte entusiastike villaks folk frå "Fello" og Bergen og Karmøy JF foreningar. 

Fiskefella i Etne
Rømming

Etter at den treårige pilotperioden i regi av Fiskeridirektoratet no er over , er det no avklart at felleprosjektet vert vidareført i regi av Havforskningsinstituttet.

Laks i merd.
Meninger

Kritiske merknader og krav om å ta omsyn til miljø og villfisk uroar tydelegvis Sjømat Norge med Hans Inge Algrøy i spissen, som no krev ytterlegare favorisering av oppdrettsnæringa og krev meir rom for oppdrett på bekostning av miljø og villfisk.