Sur nedbør

Det har værrt driftet en pH logger på Vigeland fra 2003 til nå. Loggeren driftes av NIVA og er plassert hos og vedlikeholdes av er plassert på ...

Historisk storlaks
Kalking, Sur nedbør

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006