Otra kart Ravnås
Elvemorfologi

Forbedring av gyteområder i Otra Fra fredag 29. juni til onsdag 4. juli vil det foregå graving i elvebunnen på Ravnås, sone 4.  Dette gjøres ...

Historisk storlaks
Kalking, Sur nedbør

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006