Elvemuslingen er en truet art, som nesten helt har forsvunnet fra Agder. I Otra er den kjent fra historiske kilder, men var antatt utdødd. I 2009 ble ett individ funnet ved Haus. Derfor har Fylkesmannen bedt NINA om å gjennomføre flere undersøkelser.

Historisk storlaks
Kalking, Sur nedbør

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006