Laks Otra
Villaksens dag
Se video
Ungdom
Regulering

Regulantener i ferd med å avslutte utetiden/stopp perioden på Vigelandsfoss kraftverk. Kraftverket har nå stått i ca. 3 ½ måned.

Historisk storlaks
Kalking, Sur nedbør

NIVA rapport 326:  Laks og vannkvalitet i Otra 1990-2006