Kavfossen

I uke 33, det vil si fra 13-19 august er det planlagt å utføre vedlikehold på Bjelland kraftstasjon som medfører at stasjonen må stanses. Dette ...

Villaks i Marnardal
Kalking, Kultivering

Et besøk på laksesenteret i Marnardal gir deg muligheten til å studere laksen i elva.