Velkommen til fiskekonkurranse i SONE 4 den 11.-12. august 2017. (Delsonene i sone 4 er ikke med i konkurransen). Som siste år er prisen for å ...

Villaks i Marnardal
Kalking, Kultivering

Et besøk på laksesenteret i Marnardal gir deg muligheten til å studere laksen i elva.