Feltarbeidere fra NINA (Norsk Institutt for Naturforskning) besøker denne uka Saltdalselva. NINA har flere lokaliteter langs Saltdalsvassdraget som ...