Vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 30.03.2017.

Erstatter vedtekter av 19.03.2012