Vedtekter

Vedtekter for Saltdal elveeierlag

Vedtatt på årsmøtet 21.03.2018.

Erstatter vedtekter fra årsmøtet 30.03.2017.