Sportsfiske

Vi minner om at det fra 15/8 - 31/8 er nattefredning i elva mellom kl 00:00 - 05:00.