Regjeringen kan ikke unnlate å vurdere lakselusas effekt på sjøørret og sjørøye.Dette er viktige arter og Stortingsmelding 16 sier i klartekst ...

Laks under vann.

Gjenutsetting av laks innebærer nesten alltid en viss dødelighet, og kan medføre endringer i vandringsmønster. Men overlevelsen vil være svært høy dersom fisken håndteres riktig.