otra 5a
Elveside/Sportsfiske

Fisket åpner igjen torsdag 11. juli

Etter at Miljødirektoratet har gjort sine vurderinger om at det er høstbart overskudd i Otra i 2024, åpnes fisket igjen torsdag 11. juli.

JosteinMosby
tirsdag 09.juli 2024 / 16:59

Etter at Miljødirektoratet har gjort sine vurderinger om at det er høstbart overskudd i Otra i 2024, åpnes fisket igjen torsdag 11. juli.

Se link: Åpner 16 stengte lakseelver – strammer inn i Varanger - miljodirektoratet.no

Det har vært en svikt i innsiget av mellom- og storlaks denne sesongen.  Otra gjenåpner fisket fra og med 11. juli med et rettet fiske etter smålaks under 65 cm. 

  • Alle som fisker laks i Otra oppfordres til å gjenutsette laks over 65 cm.  Fisk som er skadet eller blør fra gjellene skal avlives.  Fisker beholder selv fisk som må avlives.
  • Det innføres en døgnkvote på èn laks pr døgn. Fisket skal avsluttes for døgnet når èn laks er avlivet.  Døgnkvoten på èn sjøørret videreføres.
  • Sesongkvoten er 25 kg laks.  Sesongkvoten gjelder hele sesongen fra 01.06 til avslutning
  • Sesongen kan avsluttes på kort varsel dersom innsiget av smålaks også skulle vise seg å svikte.  Fiskekort kjøpt frem i tid vil ikke bli refundert.  Sesongen avsluttes senest 11.august
  • Alle fiskekort kjøpt før nedstengingen er gyldige pålydende dato i gjenåpnet periode.  Vi vil komme tilbake til hva som skal skje med fiskekort som faller i stengte perioder.

Årskort er gyldige ut sesongen.  Det vil ikke bli åpnet for salg av nye årskort.

Otra Laxefiskelag oppfordrer alle fiskere til å slutte lojalt opp om de nye fiskereglene.  Dette gjelder også oppfordring til gjenutsetting. 

Her er mer informasjon om gjenutsetting

 

Premiering av gjenutsatt laks:

Otra Laxefiskelag vil gjennomføre en loddtrekning for fiskere som har gjenutsatt mellom- eller storlaks resten av denne sesongen.  Dette gjøres for å stimulere til bevaring av laks i denne størrelsen.

Gevinst:

  • Førstepremie:                Gavekort Grønberg Sport kr 5.000
  • Andrepremie:                Gavekort Grønberg Sport kr 3.000
  • Tredjepremie    :              Gavekort Grønberg Sport kr 2.000

Lodd i trekningen:

  • Oppgitt lengde på laksebørsen gir ett lodd
  • Oppgitt lengde med bilde på laksebørsen gir 2 lodd

Det forutsettes at laksen gjenutsettes på en ansvarlig måte, uten at fisken tas ut av elva. 

 

Vi er glade for gjenåpning og at det er høstbart overskudd av laks i Otra, og ønsker fiskere velkommen tilbake i elva.

Otra Laxefiskelag