gl_ekstraårsmøte
Elveside/Årsmelding

Ekstraordninært årsmøte 2023

Nedre Glomma og Omland Fiskeadministrasjon ( NGOFA)
ønsker velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Dato: Onsdag 27 september kl: 18:00
Sted: Fredrikstad JFF Klubbhus
Ilaveien 128 Fredrikstad

KaiAubyLeren
mandag 28.august 2023 / 07:48

Ekstraordinært årsmøte har kun en sak til behandling.
1. Valg av tre representanter til styret.
Leder, nestleder og kasserer.

Hvis noen av våre medlemsorganisasjoner har ny representant til
styre i NGOFA.

Vennligst send korrekt navn, telefon, adresse og
mail slik at vår kontaktliste er løpende oppdatert.
Sendes mail: tr-pett@online.no

Trond Pettersen
Sekretær NGOFA
91155546
tr-pett@online.no