Glomma og Aagaardselva Verifisering av lengde
Elveside/Fiskeregler

Fangstrapportering Glomma og Aagaardselva

Da det er mye mangelfull fangstrapportering må vi presisere hvordan det gjøres.

Blir det ingen bedring vil det bli sanksjonert mot fisker i følge fiskeregler.

NGOFAKjellCato
onsdag 17.august 2022 / 08:45

Ved fangstregistrering skal det rapporteres Navn på fisker-elv-Fiskeplass(er bare for NGOFA)-redskap-kjønn-lengde-vekt-avlivet eller gjenutsatt-med eller uten fettfinne. fisken skal ikke veies om den blir gjenutsatt.

For å verifisere lengden på avlivet fisk, skal bilde av fisken taes med målebånd ved siden av så talla på meterbåndet synes( se bilde under) 

Skjellprøver skal taes på avlivet fisk minimum 30 skjell.

Sender du fangstrapport på E-post, send også en beskjed om at rapport er sendt på SMS til 99564403.

Glomma Aagaardselva riktig bilde avlivet fisk